Увид во статус на поднесено барање

Се наоѓате на страницата за проверка на статусот на барањето поднесено на шалтерите во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија. Ве молиме внесете ја лозинката за интернет-преглед која се наоѓа на потврдата за прием на барањето. Податоците се достапни за целата територија на Република Северна Македонија.

За какви било проблеми при користење на оваа веб-апликација, забелешки, коментари или поплаки, Ве молиме да се обратите на следната службена адреса на е-пошта: info@katastar.gov.mk

Лозинка:
 

Може да се пребарува само за статусот на предметите кои се поднесени по 7 Февруари 2011.

Агенција за катастар на недвижности на Република Северна Македонија. Сите права задржани.